Lightcity Housing gebruikt cookies om de website naar behoren te laten werken, om functies voor social media te bieden en om onze website te analyseren. Lees meer over Cookies en ons Privacybeleid.

Privacy

Privacy verklaring Lightcity Housing B.V.

 

Lightcity Housing BV respecteert en beschermt de persoonsgegevens van haar klanten: klanten, opdrachtgevers, financiers, of netwerkpartners.

Als verhuurmakelaar hebben we allerlei gegevens van onze klanten nodig. Daarbij gebruiken wij niet meer gegevens dan nodig.

Met de gegevens die we gebruiken gaan we vertrouwelijk om. Daarbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Deze privacy wet geldt voor alle organisaties die lid zijn van de Europese Unie. De AVG is binnen dit verband bekend als GDPR (General Data Protection Regulation).

We gebruiken je gegevens niet voor andere doelen dan waarvoor ze bedoeld zijn.

We doen niet aan automatische verwerking van persoonsgegevens met als doel een individu te evalueren, te classificeren, of een beslissing over die persoon te nemen door persoonsgegevens te vergelijken en samen te brengen. In vaktermen “profilering” genoemd.

In ons privacy protocol leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

 

Webbezoek

Lightcity Housing BV slaat de gegevens van ingevulde website formulieren rechtstreeks op in haar beveiligde backend systeem van deze website.

 

Contactformulieren en e-mail

Lightcity  Housing BV verzamelt via haar contactformulieren alleen die gegevens, die nodig zijn voor het uitoefenen van haar werkzaamheden. Deze verzamelde informatie wordt alleen gebruikt voor de doeleinden, die benoemd worden in ons privacy protocol.

 

Cookies

Wij maken op onze website beperkt gebruik van cookies. Een cookie kun je zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van je browser met elkaar in verband te brengen.

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar je kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van je browser aan te passen. Als je cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze website niet beschikbaar zijn. Kijk op de website van jouw browser-leverancier om uit te vinden hoe je de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen.

 

Google Analytics

Lightcity Housing B.V. maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Lightcity Housing B.V. te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Voor meer informatie zie de Privacyverklaring van Google https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

 

Technische kenmerken

Waar wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde URL, IP-nummer, tijdstip, HTTP-referer-URL (inclusief soms je zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon.

 

Uitzonderingen: misbruik en verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde IP-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot je persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met jou of om aangifte te kunnen doen dan wel je in rechte te kunnen aanspreken.
Lightcity Housing BV stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

 

Veranderingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

 

Rechten

Je hebt altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens.

Je hebt altijd het recht om tegen de verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken.

Heb je specifiek toestemming gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens? Je hebt altijd het recht om deze toestemming weer in te trekken.

Je hebt altijd het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download hier het complete Privacy protocol van Lightcity Housing BV